De geschiedenis van de VOLP

Het idee van van de VOLP is ontstaan op een eindfeest van Pascal. Op het slotfeest van schooljaar 1976-1977 kwam men met het idee om met een groepje mensen een reünie te organiseren. De eerste vergadering vond plaats op 16 augustus 1977. Thuis bij Wouter Nijmeijer (leraar Duits) kwam de eerste groep mensen bijeen. Op de tweede vergadering op 26 augugstus werden de taken binnen het bestuur (zoals men zich ging noemen) verdeeld.

De eerste reünie vond plaats op 25 februari 1978. De VOLP was van 0 naar 450 leden gegroeid. In het verslag van de eerste reünie staat ondermeer te lezen dat de speech van de voorzitter (Aart Terpstra) voortreffelijk was, en men begon met nieuwe ideeën (o.a. cabaret en live muziek) aan de voorbereiding van de volgende reünie. Vele feesten zouden nog volgen.

De reünie van 25 jaar Pascal op 3 oktober 1981 was een groot succes wat betreft organisatie en bezoekersaantal. De gasten konden dansen in een discotheek en er was een toneelstuk door de docenten van Pascal. Beide onderdelen werden in latere jaren met veel succes herhaald.

De feesten van de VOLP werden een jaarlijks terugkerend evenement tot de jaren '90. Grote drive-in discotheken met bekende DJ's bezochten de aula. Langzaam maar zeker werd duidelijk dat de mansen vooral kwamen om te praten en niet om te dansen. Dansen konden ze wel vaker in de aula van Pascal. Leden van de VOLP konden met hun speciale VOLP-pas ook toegang krijgen op de 'gewone' schoolfeesten van Pascal.
Om activiteiten in de aula te laten doorgaan gaf de VOLP regelmatig een cadeau aan de school. Zo sponsorde ze feestverlichting, geluids- en lichtapparatuur en een piano. Ook de SOOS kon rekenen op een cadeau na de verbouwing in de jaren '90.

 

 

 

Het VOLP-bestuur besloot in de jaren '90 af te stappen van het jaarlijkse grote feest. Het leerlingenaantal van Pascal was aan het dalen en ook de bezoekersaantal van de VOLP-feesten liep terug, aangezien de mensen die pas van school waren het grootste deel van de bezoekers vormde. Een nieuwigheid was echter het organiseren van de zogenaamde 'kleine reünie'; een reünie voor 1 eindexamenjaat. Voor zover mogelijk wordt met iedereen eerst persoonlijk contact opgenomen.

Eind jaren '90 leek het einde van de VOLP in zicht. De 'Christelijke Scholengemeenschap Pascal' ging samen met Calvijn en het Katholiek College Amsterdam. Samen worden zij de 'Scholengemeenschap Nieuw-West' met de locaties: Calvijn, Meridiaan, Comenius en (in het gebouw van Pascal) het Junior College West. Na overleg besluit het VOLP-bestuur toch door te gaan met het organiseren van reünies. Pascal bestaat niet meer, maar oud-leerling van Pascal blijf je altijd.

Het bestuur heeft al die jaren bestaan uit oud-leerlingen. In de loop van de jaren zijn er veel gekomen en veel gegaan, maar gebleven is altijd de adviseur van de VOLP. Vanaf het idee van de VOLP tot de komende reünie hebben alle besturen kunnen rekenen op steun en advies van Wouter Nijmeijer. Daarvoor dank!

In 1997 organiseerde de VOLP haar laatste grote reünie. Het geschatte bezoekersaantal bleef ver achter bij het uiteindelijke aantal. We hopen daarom ook de komende reünie weer veel mensen te mogen begroeten.